กกท.บันทึกข้อตกลงระหว่าง Borussia Dortmund ร่วมมือดำเนินโครงการ Excellent Center

กกท.บันทึกข้อตกลงระหว่าง Borussia Dortmund ร่วมมือดำเนินโครงการ Excellent Center

โดยบันทึกข้อตกลงนี้ลงนามเพื่อรับทราบถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอลระหว่าง Borussia Dortmund (BVB) และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) และคาดว่าจะกระชับความร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือ โดย
1. ความร่วมกันในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลโครงการ Excellent Center
2.ความร่วมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้ายข้อมูลฟุตบอล
3.ความร่วมมือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมฟุตบอล (การฝึกซ้อมกีฬา,กายภาพ,การแพทย์,การศึกษา,สนาม ฯลฯ )