กกท.รวมพลังองค์กรส่วนท้องถิ่น จ.ตรัง “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng”

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng” ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เพื่อคืนความสะอาดและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการ จ.ตรัง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ตรัง ผู้บริหาร กกท. ผู้บริหารในส่วนท้องถิ่น จ.ตรัง และพนักงาน กกท. ทั้งส่วนกลางและภาค 4 ร่วมกิจกรรม ราว 600 คน ณ หาดทะเลปากเมง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

นายธรรมวรรธ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะบนชายหาดและในทะเลปากเมง ร่วมใจและสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยว สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักด้านการกีฬาของประเทศแล้ว ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงาน และสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวันนี้มีพนักงานของ กกท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 600 คน เพื่อคืนความสะอาดและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้สะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดฤดูการการท่องเที่ยวของจ.ตรัง อีกทั้งจ.ตรัง ยังได้เป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ กิจกรรมครั้งนี้ก็จะส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษกิจในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ กกท. ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับชมรมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และมอบอุปกรณ์กีฬาให้สถานศึกษาและหน่วยงานในจังหวัดตรัง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.ร.ร.สิเภาประชาผดุงวิทย์ 2.ร.ร.วัดไม้ฝาด 3.ร.ร.บ้านปากเมง 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 5.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 10 และ6.องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด.