กกท. รับมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายพิเชฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง เดินทางไปตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม และลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, ผู้บริหาร กกท. ในภาค 3, ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารจากกรมทางหลวง ร่วมงาน ณ สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. ร่วมกับ กรมทางหลวง ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม, สระแก้ว, สมุทรปราการ, อำนาจเจริญ, สกลนคร, เพชรบูรณ์ และนราธิวาส โดย โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน มค. 24 (อบจ. มหาสารคาม) ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 145 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 168,133,200 บาท ประกอบด้วย อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, อาคารอำนวยการ, อาคารบริการและสนามเทนนิส 6 คอร์ท, ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ต่างๆ

การส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามในวันนี้ เป็นการส่งมอบในเฟสที่ 2 ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ประกอบด้วย อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์, สระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, อาคารอำนวยการ พร้อมครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค

“ในบรรดาสนามกีฬาทั้ง 7 แห่ง ที่นี่คือจังหวัดแรกที่สามารถรับมอบและนำสนามกีฬาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาและประชาชนในจังหวัดได้แล้ว นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะเป็นตัวอย่างให้กับ 6 จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดมหาสารคามนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการศึกษาแล้ว ในอนาคตอาจจะพัฒนาจนเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆ เชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป “