กกท. รับมอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง เดินทางไปตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร และลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร โดยมี นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน,นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ผู้บริหาร กกท. ในภาค 3, ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร และผู้บริหารจากกรมทางหลวง ร่วมงาน ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยก่อนลงนามรับมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากกรมทางหลวงตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามกีฬากลาง, โรงยิมเนเซียม, สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิส ก่อนจะลงนามรับมอบงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ซึ่งเท่าที่สำรวจสภาพสนามในจุดต่างๆก็ถือว่าในภาพรวมอยู่ในสภาพที่น่าพอใจ เหลือเพียงการปรับปรุงแก้ไขและเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

หลังจากได้ตรวจสอบทุกจุดผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ กกท. ร่วมกับ กรมทางหลวง ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม, สระแก้ว, สมุทรปราการ, อำนาจเจริญ, สกลนคร, เพชรบูรณ์ และนราธิวาส โดย โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 150,766,700 บาท ประกอบด้วย อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, อาคารอำนวยการ, อาคารบริการและสนามเทนนิส 6 คอร์ท, ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ต่างๆ

การส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนครในวันนี้ เป็นการส่งมอบในเฟสที่ 2 ส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ประกอบด้วย อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์, สระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, อาคารอำนวยการ พร้อมครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค

“ในบรรดาสนามกีฬาทั้ง 7 แห่ง ที่นี่คือจังหวัดที่ 2 ที่สามารถรับมอบและนำสนามกีฬาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาและประชาชนภายในจังหวัดได้ นอกจากนี้สามารถจัดกิจกรรมกีฬา หรือเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งภายในเดือนมิถุนายนนี้ กกท.มีกำหนดเดินทางไปสำรวจและรับมอบสนามกีฬาจากกรมทางหลวงอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอำนาจเจริญ”

นอกจากนี้ กกท. ยังได้มีการหารือ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร ในเรื่องการปรับปรุงสนามยิงปืน ซึ่งจะต้องแก้ไขในเรื่องของระยะวิถีกระสุนและความปลอดภัย โดย กกท. จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสนามยิงปืนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสนามฝึกซ้อมของนักกีฬา รวมทั้ง เยาวชน ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังใช้สำหรับรองรับการแข่งขันภายในจังหวัดและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตได้อีกด้วย