กกท. รับมอบสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ, นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง เดินทางไปตรวจมอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ และลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดและผู้บริหารจากกรมทางหลวง ร่วมตรวจสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ตามที่ กกท. ร่วมกับ กรมทางหลวง ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม, สระแก้ว, สมุทรปราการ, อำนาจเจริญ, สกลนคร, เพชรบูรณ์ และนราธิวาส ในครั้งนี้เป็นการส่งมอบสนามกีฬาแห่งที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมา กกท. ได้รับมอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร และมหาสารคาม ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับสนามกีฬาอำนาจเจริญแห่งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 171,386,100 บาท ประกอบด้วย เสาไฟส่องสนามฟุตบอล, อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง, สระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, อาคารอำนวยการ, อาคารบริการและสนามเทนนิส 6 คอร์ท, ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับการส่งมอบในวันนี้ เป็นการส่งมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย ระบบสาธารณูปโภค อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร, อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง ความยาว 55 เมตร, และเสาไฟส่องสนามฟุตบอล สำหรับสนามเทนนิส 6 คอร์ท และอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2562

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นความตั้งใจระหว่าง กกท. และกรมทางหลวง เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการส่งมอบงานให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กกท. ได้รับนโยบายจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาต่าง ๆ และส่งมอบ เพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์จากสนามโดยเร็วที่สุด สำหรับสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ แห่งนี้ กกท. จะเร่งให้มีการเปิดใช้บริการในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยทันที ส่วนใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ จะเร่งรัดเพื่อให้สามารถเปิดใช้บริการได้ในเร็ววัน คาดว่า จะสามารถส่งมอบได้ในต้นปีหน้า

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กกท. ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า สนามกีฬาแห่งนี้ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ต่อไปในอนาคต จะทำให้สามารถพัฒนาการกีฬาได้ทุกมิติ ทั้งกีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ โดย กกท. จะได้ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมกีฬาจังหวัด ภาคเอกชน ในการบูรณาการการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาในจังหวัด และการใช้สนามกีฬาเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เยาวชนสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งมอบสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัด จะทำให้มีศูนย์กลางการเรียน การสอน กีฬาว่ายน้ำ เพื่อการพัฒนานักกีฬาในจังหวัดสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดย กกท. จะวางแผนการบริหารจัดการ ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญอย่างใกล้ชิด