กกท. ร่วมกับ กฟผ. ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, พลเรือตรีเอก สารสาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด, นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ., นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. และนายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กกท. ร่วมพิธี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ๑ อาคาร ต.040 สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารและจัดการองค์กรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการพี่เลี้ยง ในรูปแบบการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นพี่เลี้ยงในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปันข้อมูล เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นน้องเลี้ยง สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด

พลเรือเอก ชัยณรงค์ กล่าวว่า ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดียิ่ง เพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบทั้งในด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำจากรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงในด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่ กกท. จะได้นำไปปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนความร่วมมือ โดยมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานตามแนวทางและเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะร่วมมือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด ผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมต่อไป