กกท. ร่วมกับ คกก.โอลิมปิคไทย เตรียมซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา เป็นประธานการประชุมหารือการถ่ายทอดสดและสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 (TOKYO 2020) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 (TOKYO 2020) จำนวน 480 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องสามารถหาผู้สนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า 240 ล้านบาท และดำเนินการใช้จ่ายจากงบประมาณสนับสนุนที่จัดหามาได้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้งหมด โดยหากมีรายได้จากการจัดหาให้นำกลับมาคืนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมกีฬาของประเทศ นั้น

ที่ประชุม ได้มีมติให้พิจารณาปรับปรุง ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการถ่ายทอดสดฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างกระแสการเชียร์กีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการติดตามชม และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับโลก และกีฬาระดับนานาชาติ สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทย รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์การกีฬาแห่งประเทศไทย อีกด้วย

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเป็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจำนวน 5 มหกรรมการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 1.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2563 2.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวสำหรับเยาวชน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ.2563 3.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2565 4.การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนสำหรับเยาวชน ณ ประเทศเซเนกัล พ.ศ.2565 5.การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2565 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่า คณะกรรมการโอลิมปิคฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่แล้ว จึงได้เชิญคณะกรรมการโอลิมปิคฯ มาร่วมหารือแนวทางการจัดการถ่ายทอดสดมหกรรมการแข่งขันกีฬาทั้ง 5 รายการ และมีการร่วมมือกันในเรื่องของการช่วยกันบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กกท. และคณะกรรมการโอลิมปิคฯ เพื่อใช้สิทธิในการถ่ายทอดสดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดกับประชาชนและวงการกีฬาของประเทศไทย