กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในกีฬาอีสปอร์ต

          ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. หารือร่วมกับนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย , ผู้แทนบริษัท การิน่า, ผู้แทนบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด และผู้ประกอบการด้านกีฬาอีสปอร์ต เพื่อวางแผนการพัฒนากีฬาอีสปอร์ต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

          ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การเชิญสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการด้านกีฬาอีสปอร์ต มาหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมทั้ง ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองของเด็กๆ และเยาวชน เข้าใจว่ากีฬาอีสปอร์ตจะไม่สร้างปัญหาให้เด็ก ๆ ติดเล่นเกมส์ฯ แต่จะทำให้เด็กๆ ที่ชอบเล่นเกมส์มาพัฒนาให้เป็นนักกีฬา ให้มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ๆ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ สร้างความภูมิใจ และส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดี โดยมีการควบคุมระยะเวลาในการเล่น และมีกรอบการเล่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กกท.ยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต และช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับการฝึกซ้อม/การแข่งขันในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยา การสร้างสมรรถภาพมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอีสปอร์ต และต่อยอดไปสู่การเป็นอาชีพในอนาคต อย่างไรก็ตาม กกท.ยินดีเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. รวบรวมและเสนอรายชื่อผู้แทนภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเหมาะสมมาเป็นคณะทำงานร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ต สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และลดแรงต่อต้านต่าง ๆ ในสังคม