กกท. ร่วมกับ เจเอสพีโอ และสสส. จัดตั้งโครงการ แอคทีฟ ชายด์ โปรแกรม เพื่อพัฒนาเด็กไทย

        ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ แอคทีฟ ชายด์ โปรแกรม ร่วมด้วยดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) และ นางสาวโอโนเดระ ฮารูมิ ผู้จัดการกองประสานระหว่างประเทศ (JSPO) ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวอินทาวน์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ ที่ผ่านมา

        ผู้ว่าการ การกกท. กล่าวว่า จากแนวโน้มการออกกำลังกายของเด็กไทยและหลายๆประเทศ มีแนวโน้มที่ลดลง โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือกันระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ เจเอสพีโอ และ สสส. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน หันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย เจแปน สปอร์ต แอสโซซิเอชั่น ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรก ที่จัดอบรมนอกประเทศ เพื่อจัดตั้งโครงการนี้ โดยจะเริ่มพัฒนาเป้าหมาย ช่วงปฐมวัย ในอายุ 1 ปี ถึงชั้นประถมต้น และช่วงวัยเด็กโต ชั้นประถมต้น ถึง มัธยมต้น ให้เคลื่อนไหวทางร่างกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกมกระโดดเชือกวิ่งเข้าออก เกมแปะแข็ง วิ่งไล่จับ เป็นต้น