กกท. ร่วมกับ UTMBI จัดวิ่งเทรลระดับนานาชาติที่ดอยอินทนนท์ 14 – 16 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อยกระดับการจัดแข่งขัน Ultra Trail Thailand ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นรายการแข่งขันระดับนานาชาติภายใต้มาตรฐานของ Ultra Trail Mont Blanc โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย , ผู้แทนจาก UTMBI ประกอบด้วย Ms. Cristiana Queirolo: Executive Director UTMB International, MrNicolas Lagrange: Director of Operations UTMB Group และ Mr Rémi Duchemin: Board Member and Advisor UTMB Group ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ให้กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน พิจารณาจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ TRAIL RUNNING) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาสนามฝึกซ้อมในเขตทหาร หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้สามารถเข้าถึงได้ในทั่วทุกภาคของประเทศ

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับมอบให้เป็นผู้จัดการแข่งขันการวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 จากการหารือเบื้องต้น การกีฬาแห่งประเทศไทย และ UTMBI ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อทำงานร่วมกันในการยกระดับการจัดแข่งขัน Ultra Trail Thailand สู่มาตรฐาน “UTMB” โดยเรื่องดังกล่าวจะนำเสนอ ผู้ว่าการ กกท. เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากมีการลงนามสัญญาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ UTMBI เรียบร้อยในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 การแข่งขัน ULTRA TRAIL THAILAND BY UTMB ก็จะเกิดขึ้นในปลายเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้วันที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินจากการทดสอบเส้นทางในการแข่งขันการวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้”