กกท.ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเจริญราช

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ร่วมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร ณ วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562