กกท. ร่วมหารือ จ. กาฬสินธุ์ เตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาฯ และจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัด

        ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมหารือเรื่องพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา สนามกอล์ฟ สนามกีฬา และการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้บริหารจาก กกท. และผู้บริหารจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมหารือ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

        ผู้ว่าการ กกท. , ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา สนามกอล์ฟ สนามกีฬา จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพื้นที่แห่งนี้จะใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภายในศูนย์พัฒนากีฬาฯ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล, ลู่-ลานกรีฑา, อัฒจันทร์สนามกีฬาความจุผู้ชม 12,000 ที่นั่ง, เสาไฟส่องสนาม 1,200 ลักซ์, อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง, โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์แบบเปิด (สนามฟุตซอล), อาคารอำนวยการ, สนามเทนนิส 8 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ, สนามฟุตบอลฝึกซ้อม, ลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล), โรงฝึกกีฬายกน้ำหนัก, อาคารที่พักเจ้าหน้าที่, อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง, โรงฝึกกีฬามวย, งานระบบสาธารณูปโภค ถนน และลานจอดรถ, อาคารบริการสนามฟุตซอล, สระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก ขนาด 50 เมตร x 25 เมตร , ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ และสวนสาธารณะ ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 600 ล้านบาท

        ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมหารือเรื่องพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กีฬา สนามกอล์ฟ สนามกีฬา และการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในเบื้องต้น แนวทางคือเราจะดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน คือให้ฝ่ายกีฬาสถาน กกท. ออกแบบพื้นที่ เช่น การจัดวางสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แนะนำให้ กกท ตั้งหัวข้อความต้องการที่จะใช้พื้นที่ในเรื่องอะไรบ้าง ชาวบ้านจะได้อะไรบ้าง หลังจากการก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ แห่งนี้ เพื่อให้จังหวัดจัดทำประชาพิจารณ์ โดยมอบให้นายอำเภอ และ กกท. จังหวัด ร่วมหารือกับชาวบ้าน เพื่อจะได้นำปัญหา อุปสรรคต่างๆ มาแก้ไข ก่อนถ่ายโอนพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะจัดทำแบบสอบถามความต้องการของชาวบ้าน ไว้เป็นข้อมูล เพื่อจะได้เลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมในการดำเนินการ ในส่วนของพื้นที่สนามกอล์ฟ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แนะนำให้ กกท. หารือกับกรมชลประทาน อีกทางหนึ่ง

         ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนากีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จะก่อสร้างบนพื้นที่ของราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.1090 และ กส.1091 (อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม) ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 750 ไร่ (รวมกับสนามกอล์ฟบึงอร่าม 18 หลุม) ขณะนี้มีพื้นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 639 – 1 – 08 ไร่ มีรายละเอียด ดังนี้ พื้นที่ส่วนที่ 1 พื้นที่บริเวณสนามกอล์ฟ เนื้อที่ประมาณ 449 – 1 – 68 ไร่ , 2) พื้นที่บริเวณหาดทรายเทียม เนื้อที่ประมาณ 76 – 0 – 83 ไร่, 3) พื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื้อที่ประมาณ 113 – 2 – 57 ไร่ , พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 29 – 1 – 28 ไร่, 2) สำนักงานอาชีวะศึกษากาฬสินธุ์ ขอใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 18 – 2 – 55 ไร่ และ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด (ส่วนด้าน OTOP) ขอใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 25 – 3 – 23 ไร่.