กกท. หารือจังหวัดชลบุรีรวบรวมข้อมูลความพร้อมเสนอจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 เสนอ IOC สิ้น ส.ค.นี้

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 (ค.ศ.2026) โดยมีนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ,นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะรองประธานคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) เดินทางเข้าพบ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 โดยในที่ประชุมรองผู้ว่าการ กกท.ได้สรุปข้อมูลในการขอเสนอตัวครั้งนี้ให้ทางจังหวัดชลบุรีได้รับทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกมิติ รวมทั้งให้จัดทำรายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการและงบประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งก่อนตอบรับการเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) ขึ้นมา และคณะทำงานฯ ก็ได้มติให้ศึกษาความพร้อมของจังหวัดชลบุรีที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์

ซึ่งไม่เพียงแต่จัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ได้เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงความพร้อมในการเสนอตัวจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 35 พ.ศ.2575 (ค.ศ.2032) อีกด้วย

รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า จังหวัดชลบุรีก็มีความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีมีการคมนาคมที่สะดวก มีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการแข่งขันที่ดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคณะทำงานฯต้องการที่จะสำรวจสถานที่ สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) และต้องการทราบโครงการสนับสนุนด้านการกีฬาของจังหวัดชลบุรีในอนาคตว่ามีหรือไม่ ซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องสร้างสนามหรือปรับปรุงในส่วนใดเพิ่มเติมจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้ง ต้องการทราบว่าจังหวัดชลบุรีมีแนวคิดอย่างไรที่จะจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ทางกกท.จะทำหนังสือความพร้อมขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังกล่าวจากจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบส่งให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว่า จังหวัดชลบุรีพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมในด้านต่างๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนเพราะเมืองชลบุรีเป็นเมืองคนกีฬา นอกจากนี้ด้านทางคมนาคมรถไฟความเร็วสูงตามแผนของรัฐบาลที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2566 ซึ่งสามารถเชื่อมจากสนามบินมายังจังหวัดได้ ซึ่งถ้าได้มีการวางแผนชัดเจนแบบนี้ความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวก็มีโอกาสค่อนข้างสูง ในส่วนของสนามภายในจังหวัดถ้ามีการวางแผนร่วมกันโดยมีกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องก็จะสอดคล้องกับแผนใช้กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และสำหรับภาคส่วนภายในจังหวัดสนับสนุนเรื่องกีฬามาโดยตลอดอยู่แล้ว เชื่อว่าการตอบรับการเป็นเจ้าภาพฯ ของจังหวัดชลบุรีไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่อยากให้คณะทำงานฯ วางปฏิทินการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน จะได้รู้ว่าในภาคส่วนไหนต้องเตรียมการและบริหารจัดการในส่วนใดบ้าง.