กกท. เตรียมแผนวิทยาศาสตร์ช่วยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นประธานในการประชุมทิศทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กกท. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -10 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและสอบถามความต้องการของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาต่าง ๆ เพื่อนำทุกองค์ความรู้ปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันในทุกระดับ

“ในการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการพัฒนานักกีฬาอยู่ที่การฝึกซ้อม เมื่อนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างจริงจังและการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเสริมก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังนอกจากนี้การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคตอาจมีการปฏิรูปตั้งแต่การคัดตัว การฝึกซ้อม การสังเกตการณ์ ติดตามการฝึกซ้อมและเก็บตัวของนักกีฬาอย่างใกล้ชิด จาก กกท. สมาคมกีฬา และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และจะผลักดันให้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ” รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวในตอนท้าย