กกท. เปิดกิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี 2562

กกท. เปิดกิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี 2562
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี 2562 โดยมี เด็กและเยาวชนในโครงการฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท.ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน“ซัมเมอร์นี้มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก กกท.(ส่วนกลาง) จำนวน 18 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ว่ายน้ำ, เทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, เทควันโด, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, ยิมนาสติก, มวย วอลเลย์บอล, ลีลาศ, อีสปอร์ต, ยิงธนู, เอ็กซ์ตรีม, ปีนหน้าผา, สนุกเกอร์ และเคเบิ้ลสกี ระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน 2562 ซึ่งดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกายให้แข็งแรง และพัฒนาจิตใจให้ดีงาม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหว การเล่นกีฬา และยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ได้แก่ Dance, ศิลปะ, ประดิษฐ์เครื่องบิน และขับร้อง ซึ่งจะทำให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ และประสบการณ์มากกว่ากีฬา นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค โดย สำนักงาน กกท. ภาค 1-5 เปิดสอนกีฬา ดังนี้ ภาค 1. จัดสอนกีฬาว่ายน้ำ, ภาค 2 จัดสอนกีฬาว่ายน้ำและเทควันโด, ภาค 3 จัดสอนกีฬาว่ายน้ำและฟุตบอล, ภาค 4 จัดสอนกีฬาว่ายน้ำและฟุตบอล และภาค 5 จัดสอนกีฬาว่ายน้ำและเทควันโด อีกด้วย

“การกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ จึงควรที่จะทำการส่งเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายซึ่งจะเป็นการปลูกฝังและสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆ ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ นอกจากนั้น กีฬายังจะทำให้ทุกคน มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป”

ทั้งนี้ กิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์นี้มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี 2562 มีเด็ก ๆ และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ สนามกีฬาหัวหมาก กกท. (ส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 1,314 คน แบ่งเป็น ว่ายน้ำ 280 คน, เทนนิส 40 คน, ฟุตบอล 105 คน, ฟุตซอล 45 คน, บาสเกตบอล 150 คน, เทควันโด 90 คน, แบดมินตัน 90 คน, เทเบิลเทนนิส 45 คน, ยิมนาสติก 60 คน, มวย 65 คน, วอลเลย์บอล 30 คน, ลีลาศ 30 คน, อีสปอร์ต 80 คน, ยิงธนู 40 คน, เอ็กซ์ตรีม 40 คน, ปีนหน้าผา 60 คน, สนุกเกอร์ 40 คน และเคเบิ้ลสกี 32 คน ส่วนในภูมิภาค มีเยาวชนเข้าร่วม 443 คน ประกอบด้วย ภาค 1. ว่ายน้ำ 64 คน, ภาค 2 ว่ายน้ำ 32 คน และเทควันโด 60 คน, ภาค 3 ว่ายน้ำ 36 คน และฟุตบอล 63 คน, ภาค 4 ว่ายน้ำ 32 คน และฟุตบอล 60 คน และภาค 5 ว่ายน้ำ 36 คน และเทควันโด 60 คน.