กกท. เปิดตัวโครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” (Your Future Starts Here)

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2562 “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ (Your Future Starts Here) โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นักกีฬา และผู้แทนสมาคมกีฬา ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า โครงการ “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ (Your Future Starts Here) เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน กกท. ผ่านสื่อออนไลน์ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำทางการกีฬา โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเชิงรุก ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อ “สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขในชีวิต และเป็นการสร้างอนาคตด้วยตัวคุณเอง” โดยมี กกท. เป็นทางเลือกอันดับแรกที่นึกถึง นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสในการใช้งานทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ภายใน กกท. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

“ กกท. คือหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการกีฬาของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่และสถานที่ให้บริการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สระบุรี) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ภาคตะวันออก (ตราด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์) และภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา)”

ทั้งนี้ โครงการประชาสัมพันธ์ระบบในการให้บริการสถานที่ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2562 “อนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่” หรือ (Your Future Starts Here) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและพร้อมให้บริการพื้นที่สนามกีฬาเพื่อ “สร้างสุขภาพ สร้างความสุข และสร้างอนาคต” แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.area.sat.or.th , ช่องทางfacebook : AREA – Sports Authority of Thailand และช่องยูทูปของโครงการ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น SAT AREA ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป