กกท. เปิดนิทรรศการห้องประจำรัชกาลที่ 10 “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการห้องประจำรัชกาลที่ 10 “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ร่วมพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ (โซนW) ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมต่างๆขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีแห่งมหามงคลในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อีกทั้งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ ไว้ในห้องประจำรัชกาลที่ 10 ณ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ (โซนW) ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอให้ประชาชนชาวไทย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชาวต่างชาติ ได้ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งได้ตระหนักและถือพระองค์เป็นต้นแบบด้านการกีฬา ในการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยหันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

ผู้ว่าการกล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ ดูแลในด้านการพัฒนากีฬาของชาติ และใช้มิติของกีฬาในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทรงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬา ในรูปแบบนิทรรศการและภาพเคลื่อนไหวเชิงสารคดี 4 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย ไว้ในห้องประจำรัชกาลที่ 10 “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เพื่อให้ประชาชนขาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ชื่นชมในพระบารมี อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลของ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยห้องประจำรัชกาลที่ 10 ภายในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันเวลาราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)