กกท.ได้อันดับ2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมงานการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยงานดังกล่าวมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 34 รางวัล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ของ กกท. เท่ากับ 97.62 คะแนน หรือ ระดับ AA และอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,299 หน่วยงาน ซึ่งนับเป็นอันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ กกท. ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา