กันตภณ+พาณิภัค+ธีราทร+ประวัติ+ขวัญสุดา รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ,นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับรางวัล ร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ใน 9 ประเภทรางวัล ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายกันตภณ หวังเจริญ (แบดมินตัน), รองดีเด่น ได้แก่ นายเพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ (เจ็ตสกี) และนายอาดีลัน เจ๊ะแมง (ปันจักสีลัต), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาววรัตน์ฐนันท์ ศุภ์กฤศธเนส (สนุกเกอร์) และร้อยโทหญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ (จักรยาน)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน), รองดีเด่น ได้แก่ เด็กชายพันวา บุนนาค (แข่งเรือใบ) และนายอธิชัย เพิ่มทรัพย์ (มวยสากลสมัครเล่น) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวพิทยาภรณ์ ไชยวรรณ (แบดมินตัน)และนางสาวกานต์รวี สมพันธ์ (เทควันโด)

นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายธีราทร บุญมาทัน (ฟุตบอล), รองดีเด่น ได้แก่ นายเทพไชยา อุ่นหนู (สนุกเกอร์), นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายสุนทร แสงเงิน ฉายา “เขี้ยวพยัคฆ์ (จิตรเมืองนนท์) ม.รัตนบัณฑิต”, รองดีเด่น ได้แก่ นายพงศกร สิทธิเดช ฉายา “แสงมณี แสงมณีเสถียรมวยไทยยิม”

นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายประวัติ วะโฮรัมย์ (วีลแชร์เรสซิ่ง), รองดีเด่น ได้แก่ นายวรวุฒิ แสงอำภา (บอคเซีย) นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวขวัญสุดา พวงกิจจา (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงค์ (กรีฑา)

ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) ได้แก่ ตะกร้อ ทีมชุดชาย และ วอลเลย์บอล ทีมหญิง ประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) ได้แก่ แบดมินตัน คู่ผสม

ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายเทศนา พันธ์วิศวาส (แบดมินตัน), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr. Li Xiaole (จักรยาน), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล (ฟุตบอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายศุภผล ตันตระกูล (ยิงปืน จังหวัดนครสวรรค์) และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุพรต เพ็งพุ่ม (วีลแชร์เรสซิ่ง)

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย, นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ ผศ.ถาวร กมุทศรี (นักสรีรวิทยา), ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นายธวัช กุมุทพงษ์พานิช (ตะกร้อ) และผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางสาวจตุพร เหมวรรณโณ (เทควันโด)

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสำหรับนักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 172 รางวัล และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 154 รางวัล อีกด้วย

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น 2.นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการชายดีเด่น และ 8.นักกีฬาคนพิการหญิงดีเด่น จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, โล่รางวัล, เสื้อเบลเซอร์ และเข็มเกียรติคุณ ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และเข็มเกียรติคุณ

ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports)และทีมกีฬาดีเด่น(event) , ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเดน, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล.