การกีฬาแห่งประเทศไทย​ เปิดพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม​นี้ เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมชมนิทรรศการ​ และซุ้มประดับไฟ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล

การกีฬาแห่งประเทศไทย​ เปิดพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม​นี้ เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมชมนิทรรศการ​ และซุ้มประดับไฟ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล