การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘SAT Virtual Run ปันเพื่อน้อง’ ทางกกท.ขอแจ้งว่าขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมครบ 1,000 คนแล้ว

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ‘SAT Virtual Run ปันเพื่อน้อง’ ทางกกท.ขอแจ้งว่าขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมครบ 1,000 คนแล้ว และทางกกท.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นระหว่างลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย