การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 และการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีการจัดพิธีสงฆ์, พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศ แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี 25 ปี และ 15 ปี, พิธีมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 และการรับมอบอุปกรณ์กีฬา หรือเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านอ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการจัดกิจกรรมวิ่ง สถาปนาครบรอบ 55 ปี กกท. (มินิมาราธอน ระยะทาง 7 กิโลเมตร) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. อีกด้วย