การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และพันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ การนำนโยบายในการขับเคลื่อนการกีฬา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา สู่การปฏิบัติงานกีฬาอาชีพ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและสามารถตอบสนองกับนโยบายในการขับเคลื่อนกีฬาทั้ง 7 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกีฬาอาชีพโดยตรง จำนวน 4 ข้อ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1.การส่งเสริมกีฬาเฉพาะด้าน กกท. ได้จัดให้มีการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาระดับอาชีพ 2.การท่องเที่ยวและกีฬา กกท. ได้เตรียมแผนงานให้มีการจัดแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3.ส่งเสริมการจัดกีฬาระดับโลก กกท. ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ Honda LPGA Thailand, การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี World Cup และการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ Moto GP ซึ่งทั้ง 3 รายการ เป็นรายการแข่งขันกีฬาระดับโลกของแต่ละชนิดกีฬา 4.การส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่ระดับโลก กกท. ได้จัดให้มีโครงการเตรียมนักกอล์ฟเยาวชนเพื่อการเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพอย่างครบวงจร, ส่งเสริมกีฬามวยไทย และส่งเสริมกีฬา Motor Sport (Race to the Dream)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนด้านกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) จำนวน 83,903,318 บาท โดยแบ่งเป็น การให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 24,403,000 บาท, สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 28,633,600 บาท, นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 7,024,280 บาท และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 23,842,438 บาท โดยจะนำแผนการจัดสรรงบประมาณฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป