การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุม รับทราบรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเจ้าภาพมีกำหนดการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา ครั้งที่ 3 และการประชุม การประชุม Pre- Delegation Registration Meeting ประชุมสรุปข้อมูลนักกีฬารอบแรก ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเควสท์ เมืองคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และกำหนดการจับฉลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม จำนวน 10 ชนิดกีฬา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงมะนิลา

นอกจากนี้ที่ประชุม รับทราบสรุปประมาณการคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะนักกีฬาจำนวน 1 คน, รองหัวหน้าคณะนักกีฬาจำนวน 4 คน, อาตาเช่จำนวน 1 คน, นักกีฬาจำนวน 988 คน, เจ้าหน้าที่ประจำทีมจำนวน 331 คน, แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพจำนวน 42 คน และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการจำนวน 25 คน รวมคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 1,392 คน

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการแข่งขัน ที่ประเทศเจ้าภาพได้แจ้งมา ซึ่งบางชนิดกีฬามีการเปลี่ยนแปลงเมืองแข่งขัน และวันแข่งขัน ซึ่งได้แจ้งให้กับสมาคมรับทราบเพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันแล้ว นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกำหนดการเดินทางสำหรับทุกสมาคมให้ได้รับทราบ และได้มีการแจ้งถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนเรื่องของการรับประทานยา การตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา และการป้องกันสารต้องห้ามทางการกีฬาต่างๆ ให้กับสมาคมกีฬา เพื่อให้ช่วยระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้การแข่งขันแล้ว