การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่3/2562 ร่วมด้วย นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กทท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความความสำคัญของการกีฬา นั้น

ที่ประชุม ได้มีการหารือเพื่อเตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยรูปแบบของการจัดงานจะเป็นแนวทางเดียวกันกับที่จัดเป็นประจำในทุกปี ซึ่งจะมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยแบ่งประเภทผู้รับรางวัลเป็น 9 ประเภท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่ 1.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล 2.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 6 รางวัล 3.นักกีฬาอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล 4.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นและรองดีเด่น รวม 2 รางวัล 5.นักกีฬาพิการดีเด่นและรองดีเด่น (ชาย-หญิง) รวม 4 รางวัล 6.ชนิดกีฬาทีมดีเด่นและประเภทกีฬาทีมดีเด่น รวม 2 รางวัล 7.ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น (สมัครเล่น, ต่างประเทศ, อาชีพ, ส่วนภูมิภาค และคนพิการ) รวม 5 รางวัล 8.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวม 3 รางวัล 9.บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น (ผู้บริหาร, นักวิชาการ, ผู้จัดการทีม และผู้ตัดสิน) รวม 4 รางวัล

ทั้งนี้ มีกำหนดถ่ายทอดสดการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ทางช่อง PPTV(36) ตั้งแต่ เวลา 14.30 เป็นต้นไป โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัล
สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าว สามารถเข้าร่วมงานได้ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป