การประชุมคณะกรรมกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 5/2562

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 – 2563 โดยมีเป้าหมาย จำนวน 2 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1. กีฬาเป็นอาชีพหนึ่งของคนไทย 2. กีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยในปีที่ผ่านมา (2562) มีการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายดังนี้ 1. กีฬาเป็นอาชีพหนึ่งของคนไทย จำนวน 271,924,314 บาท คิดเป็น 85% ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 2. กีฬาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็น 15% ของวงเงินทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองคำขอรับการช่วยเหลือการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1. รายการรถยน์อาชีพ อาร์เอเอที ไทยแลนด์ เอ็นดูรานซ์ฯ จำนวน 3,000,000 บาท 2. รายการรถจักรยานยนต์อาชีพ เอฟไอเอ็ม เอเชียโร๊ดเรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ จำนวน 6,000,000 บาท 3. รายการกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ (ควีนส์ คัพ เดิม) จำนวน 15,000,000 บาท 4. รายการเจ็ตสกีอาชีพ เวิล์ด คัพ จำนวน 20,000,000 บาท และ5.รายการกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ โอเพ่น จำนวน 3,000,000 บาท

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ได้มีมติเห็นชอบรับรองแผนรายละเอียดคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 69,322,040 บาท โดยนำเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามลำดับต่อไป