การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2562

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ คณะกรรมการ กกท. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี คณะกรรมการ กกท., นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ คณะกรรมการ กกท., และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่4/2562 ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่, สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดทำแผนและนำเสนอความคืบหน้าในแนวทางของการเพิ่มรายได้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น, ระยะกลาง, ระยะยาว

ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฝึกแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง โดยยกระดับสนามกีฬาให้รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับโลก รวมถึงการพัฒนาอาคารสถานที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสนามกีฬา และการประชาสัมพันธ์ มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 3 แห่ง ควรจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสถานที่ต่างๆ พัฒนาระบบบริการทางสื่อโซเชี่ยลมีเดีย โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำแผนภาพรวมของศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง มากำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้ให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติต่อไป

หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้สำรวจภายในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา อาทิ อาคารสำนักงานกกท. ภาค4, สนามเปตอง,สนามเทนนิส,อาคารสระว่ายน้ำ, สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา, อาคารยิมเนเซียม, อาคารที่พักนักกีฬา, ศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อีกด้วย