การพิจารณาอนุญาตคุณสมบัตินักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) จังหวัดบุรีรัมย์

การพิจารณาอนุญาตคุณสมบัตินักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) จังหวัดบุรีรัมย์

พิจารณาอนุญาตคุณสมบัตินักกีฬา