การเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด “งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

TOR ดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด