กำหนดการจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตการทางการกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตการทางการกีฬา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

DOC110619-11062019164544