กำหนดการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก (บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม) การกีฬาแห่งประเทศไทย

กำหนดการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาหัวหมาก (บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม) การกีฬาแห่งประเทศไทย

—————————–
วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2562
—————————–

เวลา 17.30 น. – การแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติ

เวลา 18.30 น. – การแสดงเทิดพระเกียรติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 : รำสักการะเทวราช
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 : รำถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 : การแสดงศิลปะพื้นบ้าน มวยไทย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 : การแสดงดนตรีวงสวัสดี THAILAND GOT TALEANT
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 : การแสดงดนตรี โดย “กีตาร์ THE VOICE”

เวลา 19.00 น. – การแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติ
เวลา 19.30 น. – การแสดงเทิดพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”
เวลา 21.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม