กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของการกีฬาแห่งประเทศ ไทย ภาค 4

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบล บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศ ไทย ภาค 4 ได้จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการภาคเอกชน เยาวชน ประชาชน จำนวน 5,000 คน ร่วมทำกิจกรรม สืบเนื่องจากตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำกิจกรรมด้วยการเล่นกีฬา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กำหนดจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมการเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ การมอบเสื้อเบลเซอร์ของ กกท. กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ กับวงการกีฬา และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการกีฬา