“กิตตน์สมบัติ” ได้รับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เปิดเผยถึงผลการลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า

ตามที่ กกท. กำหนดจัดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการลงคะแนนเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เนื่องจากกรรมการ กกท. ที่มาจากผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตามมาตรา 14 (5) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามกำหนดวาระ โดย กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 และมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหมายเลข 2 นายอาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นั้น

การลงคะแนนเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ในวันนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ผลคะแนนปรากฎว่า หมายเลข 1 นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ 27 คะแนน และหมายเลข 2 นายอาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้ 10 คะแนน และมีบัตรเสีย 1 ใบ หลังจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการฯ จะนำเสนอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการ กกท. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป.