“ก้องศักด” เน้นย้ำธรรมาภิบาล,การบริหารความเสี่ยงและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน

        ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในประชุมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ สังกัด กกท. ภาค 4 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค, กกท. จังหวัด และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ในภาค 4 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

       ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้อยากเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการทำงาน ขอให้คำนึงถึงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนากีฬาในแต่ละจังหวัด เช่น แผนงานเมืองกีฬา หรือ Sports City จะทำอย่างไรให้จังหวัดของท่านเป็นเมืองกีฬาในอนาคต ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดและในสังคม เพราะเมืองกีฬาจะช่วยในเรื่องการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจให้กับผู้คนในจังหวัด การบริหารงานจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เราต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยเพื่อพัฒนาการทำงานให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะต้องมีการพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันต่อโลกสมัยใหม่ เช่น การนำเอาเทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอร์แลนซ์ มาใช้ หรือ การเก็บข้อมูลกีฬาด้านต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอล เป็นต้น และในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน จึงอยากให้บุคลากรของ กกท. ทุกคนได้พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเก็บองค์ความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อรุ่นน้องในองค์กรด้วย และขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขร่วมกัน

        นอกจากนี้ กกท. ยังได้เตรียมดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แผนงานผู้ว่าการ กกท. ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา โดยจะแข่งขัน 6 ชนิดกีฬาสากล ได้แก่ เซปักตะกร้อชาย, วอลเลย์บอลหญิง, ฟุตซอลชาย, เปตอง (ชาย/หญิง/คู่ผสม), มวยไทยสมัครเล่นชาย, มวยสากลสมัครเล่นชาย และ 9 ชนิดกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักคะเย่อ, วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่งสามขา, โบว์ลิ่ง, สกีบก, เรือบก, มวยทะเล, วิ่งผลัดแต่งหน้าซุปเปอร์แมน และเกมส์วิบาก.