“ก้องศักด” เปิดงานมหกรรมว่าวประเพณีฯ ครั้งที่ 39 จังหวัดสตูล

            ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล , นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล ร่วมงาน ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

           ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขอชื่นชมในความตั้งใจของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดสตูล และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความสำคัญ และร่วมมือร่วมใจกันที่จะอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่จังหวัดสตูลและสังคมไทยตลอดไป

         “ประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน นักกีฬาว่าว และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายอันดี ที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยประโยชน์ที่ได้รับอีกประการหนึ่ง นั้นคือ เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักการช่วยเหลือกัน แบ่งงานกันทำและทำงานเป็นหมู่คณะ ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผมขอสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วยความจริงใจและ กกท. จะสนับสนุนและบรรจุชนิดกีฬานี้ในปฏิทินการแข่งขันกีฬาของ กกท. ต่อไป”

         “มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ภายในงานประกอบด้วย การแสดงว่าวนานาชาติจากนักแสดงว่าว 37 ประเทศทั่วโลก, การแข่งขันว่าวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน, มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ครั้งที่ 39, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สินค้า OTOP), เทศกาลอาหารสยามอันดามันและอาหาร OTOP, มอเตอร์โชว์, การประกวดมิสสตูล, การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที, การแสดงของนักร้องและกิจกรรมบันเทิงมากมาย รวมทั้งการแข่งขันว่าวจุฬา-ปักเป้า ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนจาก กกท.