ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GOOD GUY RUN 2019 “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรม GOOD GUY RUN 2019 “เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ www.thaijogging.org และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้ที่เฟซบุคแฟนเพจ GOOD GUY RUN