ความพร้อมและความคาดหวังของนักกีฬาทีมชาติไทย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีแถลงข่าว Meet the Press การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 โดยมี นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

พิธีแถลงข่าว Meet the Press ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมและความคาดหวังของนักกีฬาทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬาชนิดต่างๆ โดยสมาคมกีฬาที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ได้แก่ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย คาดหวัง 3 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย คาดหวัง 2 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย คาดหวัง 1 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย คาดหวัง 1 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทย คาดหวัง 1 เหรียญทอง, สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย คาดหวัง 2 เหรียญทอง และสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย คาดหวัง 1 เหรียญทอง

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่หลักในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการแข่งขันในระดับซีเกมส์และโอลิมปิกด้วย ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการทำงานร่วมกันกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ ทั้งหมด 52 สมาคม โดยในครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 8 เดือน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาโดยคำนึงถึงสถิติต่างๆ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การใช้จิตวิทยา การเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเก็บตัว มีการประสานความร่วมมือลงพื้นที่พูดคุยกับสมาคมกีฬาอย่างใกล้ชิดทุกสมาคม มีการเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาและผู้ฝึกสอน และการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสมาคม เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ มีการเตรียมการที่ดีมากที่สุดครั้งหนึ่ง อีกด้วย

ดร.ก้องศักด กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเงินรางวัลทั้งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ได้มีการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับเหรียญทองเป็นเหรียญละ 300,000 บาท สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และ200,000บาท สำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ โดยเงินรางวัลสำหรับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้เพิ่มขึ้น 50% และเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เพิ่มขึ้น 100%