“งดให้ งดรับ” เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

“งดให้ งดรับ” เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอน้อมรับไมตรีจิตของท่าน โดยขอความร่วมมือ “งดมอบ” ของขวัญให้กับผู้บริหารและบุคลากร การกีฬาแห่งประเทศไทย