จังหวัดตากรวมพลัง ร่วมใจชาวตากกว่า 1,000 คนวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รวมพลัง ร่วมใจชาวตากกว่า 1,000 คนวิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน #การกีฬาแห่งประเทศไทย