จังหวัดแพร่จัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 โดยการสนับสนุบงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย