จังหวัดแพร่ ร่วมจัดงาน“The Princess MahaChakriSirndhorn’n cup of Thailand 2019” ปั่นจักรยานทางไกลชิงถ้วยพระราชทาน 2 เมษายน นี้

      วันที่ 14 มี.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัยศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess MahaChakriSirndhorn’n cup of Thailand 2019” เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งนับเป็นปีมงคลอีกวาระหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยาน“TOUR OF THAILAND” เป็นถ้วยถาวรสำหรับใช้การแข่งขันในปีต่อๆไปโดยให้นักกีฬาผลัดกันครองถ้วยคนละ 1 ปีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างกระแสให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้านสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะปัญหาโลกร้อนส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขัน

ที่มา http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190319172510778