จังหวัดแพร่ จัดพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชน จ.แพร่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 36 ณ จ.ตาก ที่ พุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชน จ.แพร่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 36 ณ จ.ตาก ณ พุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมี สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.แพร่ กล่าวรายงาน