จิตอาสา…การกีฬาแห่งประเทศไทย

จิตอาสา…การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมพัฒนาลำราง ระหว่างประตู 4-5 การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสโมสร การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา