ดร.ก้องศักด มอบหลักการนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารและบุคลากร กกท.ภาค 2

         ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2562 สำนักงาน กกท. ภาค 2 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค, กกท. จังหวัด และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ในภาค 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีมวกเหล็ก ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

          ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้อยากเน้นย้ำเรื่องธรรมาภิบาล ในการทำงานสำหรับทุกคน ซึ่งหลักธรรมาภิบาล เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการที่ดี ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลของโอลิมปิกสากลในการบริหารจัดการต่างๆ จะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และทำตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด จะสามารถทำให้การบริหารจัดการต่างๆพัฒนาขึ้นไปได้ และเป็นสากล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ การกำหนดนโยบายต่างๆ ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้นำในการผลักดัน ให้ติดตาม ศึกษาแนวทางนโยบายระดับสูงมาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ของทุกท่านในแต่ละจังหวัดอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายในระดับชาติ นำมาปฏิบัติในส่วนงานของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเรื่องต่างๆไปอย่างรวดเร็ว เราต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยเพื่อพัฒนาการทำงานให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และในส่วนสุดท้ายต้องการเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยากให้พนักงานทุกคนมีความเจริญเติบโตในหน้าที่ ในสายงานของตัวเองโดยสร้างระบบให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการบริหารองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้เเละประสบการณ์ต่างๆจากการทำงานเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานสำหรับคนรุ่นต่อไป

        ภายหลังการประชุมผู้ว่าการได้ร่วมสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก ร่วมกับพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อหาพื้นที่ในการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต