ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ที่สนามฟุตบอลชายหาด กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ที่สนามฟุตบอลชายหาด กกท. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา