ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมแสดง “เวทิตาจิตและมุทิตาจิต” นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เวทิตาจิต…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมแสดง “เวทิตาจิตและมุทิตาจิต” นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา