ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน กีฬา 4 สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 29

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน กีฬา 4 สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 29 กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา