ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ให้การต้อนรับ HRH Prince Feisal Al Hussein พระราชกุมารแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

        ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ให้การต้อนรับ HRH Prince Feisal Al Hussein พระราชกุมารแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกโอซีเอทั้ง 45 ประเทศ และจาก 17 ประเทศ ในกลุ่มโอเชเนีย ร่วมประชุม.