ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยพันโทรุจ แสงอุดม เดินทางเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก

        ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะผู้บริหาร กกท. เดินทางเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยไลพ์ซิกและศึกษาโครงการ The International Coaching Course (ITK) โดยมี Prof. Dr. Ulrich Hartmann, ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการฝึกซ้อม (Head of the Institute of Movement and Training Science) พร้อมด้วย Daniel Eckert-Lindhammer ผู้อำนวยการหลักสูตร และคณะให้การต้อนรับ โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหลากหลายสาขา และ Swimming Flume ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้แนวคิดในการก่อสร้าง และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา