ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะผู้บริหาร กกท. เดินทางเข้าเยี่ยมชม FC Bayern Munich Youth Academy

        อะคาเดมี…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะผู้บริหาร กกท. เดินทางเข้าเยี่ยมชม FC Bayern Munich Youth Academy โดยมี Dirk Hauser ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางระบบเพื่อคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาของอะคาเดมีสู่ระดับอาชีพ ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันศุกร์ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา